Vårdö

Vårdö

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

25,25 €

Översikt


Jaatinen, Stig
Vårdö. Skärans, liens och mulens landskap genom seklerna
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 146
Ekenäs 1994, 208 s.

Detaljer

Av vårt lands egentiliga skärgårdskommuner är Vårdö den enda som erbjuder möjlighet till jämförande beskrivning av landskap, byar, gårdar och hushållnig sedan medeltidens slut. Sålunda utgör Hans Hanssons kartor från 1650 och 1700-talets storskaliga bykartor det viktigaste underlaget för denna bok. Detta äldre kartmaterial återges här i sin helhet och kommenteras. Men skildringen förs vidare och kompletteras med information från senare publicerade kartor. En bred syntes avslutar arbetet.

Mer information

ISBN 951-653-269-1
ISSN 0067-8481