Vänskap och makt

Vänskap och makt

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

38,00 €

Översikt


Wolff, Charlotta
Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 676
Jyväskylä 2005, 450 s.

Detaljer

Under 1700-talets senare del upprätthöll hattpartiet och det svenska hovet livliga förbindelser med Frankrike. Diplomater, aristokrater på resa och officerare i fransk tjänst drog fördel av de politiska allianserna. Kulturella kosmopoliter som Carl Gustaf Tessin, Carl Fredrik Scheffer och Gustav Philipp Creutz deltog i det parisiska salonglivet och mötte där författare och upplysningsfilosofer. I boken granskas hur aristokratin utnyttjade de politiska förbindelserna, vilka de intellektuella kontakterna i Frankrike var och de tankar om fädernesland och lojalitet som mötet med den franska kulturen väckte.

Mer information

ISBN 951-583-119-9
ISSN 0039-6842