Valta ja vastarinta

Valta ja vastarinta

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

30,00 €

Översikt


Valta ja vastarinta. Suomen kirkkohistorian seuran vuosikirja 110. Toim. Sini Mikkola & Olli Lampinen-Enqvist
Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2020
Turenki 2021, 208 s.

Detaljer

Kristinusko, valta ja vastarinta ovat kietoutuneet yhteen lukemattomin eri tavoin aivan kristillisen kirkon alkutaipaleelta lähtien. Uskontoa on käytetty sekä pönkittämään valtarakenteita että kyseenalaistamaan niitä mitä moninaisimmin tavoin. Tässä vuosikirjassa kysytään, ketkä voidaan kristinuskon historiassa lukea vallankäyttäjiksi, millaisiin ihmisten ja instituutioiden välisiin prosesseihin vallankäyttö on liittynyt ja miten se on ilmennyt. Uskonnollis-poliittisista vallankäyttöä tarkastellaan paitsi valtaapitävien työkaluna, myös ja erityisesti ruohonjuuritason ilmiöinä – erityisesti esiin tulevat erilaiset vastarinnan muodot reaktioina kokemuksiin pakottavsta vallankäytöstä.

Artikkelit: Johannes Huhtinen, Katolisen reformaation marttyyrit protestanttisessa Englannissa. jesuiittamission aktivoituminen ja julkinen keskustelu vainosta 1570-luvulta 1620-luvulle; Rony Ojajärvi, Rauhanekumeniaa kristillisen sosialismin ehdoilla. Mathilda Wreden ja Felix Iversenin vaikutus suomalaisen ja kansainvälisen Kristillisen internationaalin kehitykseen ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1919–1920; Anna-Maija Viljanen-Pihkala, Erään tohtorinhatun tarina; Teuvo Laitila, Toisinajattelijan valta Neuvostoliitossa. Tapausesimerkkinä Vasyl Romanjukin lännelle esittämät vetoomukset.

Mer information

ISBN 978-952-5031-97-3
ISSN 0356-0767