Valoa kansalle

Valoa kansalle

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

15,00 €

Översikt


Tiimonen, Soili
Valoa kansalle. Luterilainen kirkko ja kansanopetuksen kehittämispyrkimykset autonomisessa Suomessa 1809–1848
Suomen kirkkohistoriallinen seura
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 185
Saarijärvi 2001, 447 s.

Detaljer

Teoksessa tarkastellaan vuosia 1809 - 1848, jotka olivat esivaihe siirryttäessä kirkollisesta kansanopetusjärjestelmästä kunnalliseen kansanopetuslaitokseen. Tutkimuksen ajanjakso on suomalaisen koulutuksen historiassa jäänyt toistaiseksi vähäiselle huomiolle. Papiston edustajat ottivat innokkaimmin kantaa kansanopetuksen uudistusehdotuksiin. Samalla paljastui selvä ero läntisen ja itäisen Suomen peruslinjassa. Turun hiippakunnan johto halusi tehostaa perinteistä perhekeskeistä opetusta uusilla tukitoimilla. Porvoon hiippakunnassa taas pyrittiin perustamaan kiertäviä pitäjänkouluja. Viipurin läänissä eli Vanhassa Suomessa tavoitteena oli kiinteän pitäjänkoululaitoksen kehittäminen. Kansanopetuksen opetustavoitteissa uskonnon rinnalle nousivat käytännön kansalaistaidot kuten kirjoitus ja laskento.

Mer information

ISBN 952-5031-19-5
ISSN 0356-0759