Ur majoritetens perspektiv

Ur majoritetens perspektiv

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

24,00 €

Översikt


Ur majoritetens perspektiv. Opinionen om det svenska i Finland. Red. Staffan Himmelroos, Kim Strandberg
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 842
Riga 2020, 255 s.

Detaljer

Svenskans ställning i Finland hänger på en välvillig inställning hos den stora finskspråkiga majoriteten. Hur långt sträcker sig denna välvillighet och vad förklarar att vissa ställer sig negativare till Finlands tvåspråkighet än andra? I denna antologi tar sig tolv forskare an detta relativt outforskade område.

Boken bygger på en omfattande datainsamling från 2014 som förutom demografisk bakgrund också mätte finskspråkigas attityder till svenskans relevans. Forskarna undersöker olika förklaringar till åsikterna om det svenska utifrån faktorer såsom kön, ålder, språkkunskaper, partisympatier, mellanmänskligt förtroende och personlighetsdrag samt personliga kontakter. Dessutom studerar de partiernas och väljarnas åsikter i språkfrågan i riksdagsvalet 2015 samt riksdagsdebatten 2014 om den obligatoriska skolsvenskan. Antologin pejlar också dagens språkklimat ur ett svenskspråkigt perspektiv och presenterar potentiella strategier för att garantera svenskans ställning i framtiden.

I boken medverkar Maria Bäck, Andreas Fagerholm, Kimmo Grönlund, Kjell Herberts, Staffan Himmelroos, Thomas Karv, Lauri Karvonen, Marina Lindell, Krister Lundell, Lauri Rapeli, Åsa von Schoultz och Kim Strandberg.

Mer information

ISBN 978-951-583-506-2
ISSN 0039-6842