Uppdraget som växte

Uppdraget som växte

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

42,00 €

Översikt


Wiklund, Henry
Uppdraget som växte. Historien om Svenska litteratursällskapet som förvaltare av allmännyttigt kapital
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 786
Borgå 2015, 463 s.

Detaljer

Boken följer detaljerat arbetet med förmögenheten från en anspråkslös start i form av den förtroendevalda skattmästarens enmansgärning till inrättandet av ett finansråd vid utgången av sällskapets första halvsekel. Vidare beskrivs uppbyggnaden av den förvaltningsorganisation som efter sällskapets hundraårsjubileum skulle möta avregleringen och Finlands fullvärdiga inträde i en globalt alltmer integrerad ekonomi. Boken åskådliggör på ett mångsidigt sätt kapitalförvaltningens vardag och ger också en bredare belysning av fondväsendet.

Mer information

ISBN 978-951-583-275-7
ISSN 0039-6842