Tšeremissien rakennukset

Tšeremissien rakennukset

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

68,00 €

Översikt


Jevsevjev, Timofej
Tšeremissien rakennukset = Cheremis Buildings. Ethnographica Jevsevjeviana. Toim. Ildikó Lehtinen
Suomalais-Ugrilainen Seura
Suomalais-Ugrilaisen Seuran kansatieteellisiä julkaisuja 12:2
Vammala 2002, 263 s.

Detaljer

Kansakoulunopettaja Timofej Jevsevjev toimi vuodesta 1907 lähtien Suomalais-Ugrilaisen Seuran stipendiaattina. Hän lähetti tietonsa seuralle U. T. Sireliuksen laatimien kirjallisten ohjeiden mukaan. Ensimmäiset lähetykset ovat vuodelta 1908, ja niiden aiheena on tšeremissiläinen kota. Saatuaan lisää ohjeita Jevsevjev toimitti vuonna 1909 vihon, jonka otsikkona oli Tsarevokokšaiskin tšeremissien rakennusten kehitysvaiheet. Vuosien 1912–1913 aikana lähetetyt rakennusaiheiset käsikirjoitukset oli varustettu piirroksin ja valokuvin. Teos on toimitettu siten, että samoihin kohteisiin liittyvät eri aikoina lähetetyt selostukset piirustuksineen, leikkaus- ja pohjapiirroksineen sekä valokuvineen on yhdistetty.

Mer information

ISBN 952-5150-66-6
ISSN 0359-7679