Tradition och rörelse

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

Only 1 left

5,00 €

Översikt


Ahlqvist, Agneta
Tradition och rörelse. Nimbusikonografin i den romerskantika och fornkristna konsten
Suomen Historiallinen Seura
Historiallisia Tutkimuksia 155
Jyväskylä 1990, 411 s.

Detaljer

Nimbusen är ett av de första tecken som, ur den romerska ikonografin, tidigt upptagits i den officiella kristna bildrepertoaren. Vad den kristna nimbusen i detta skede signalerade äger vi dock föga kännedom om. Nimbusarna i det empiriska bildmaterialet bekräftar att dessas livslopp i den romerskantika konsten varit långt ifrån enkel och entydig. Obruten löper dess förefintlighet både på officielt och privat plan och på konsten alla sektorer, ända från kejsar Augustus dagar och långt in i medeltiden.

Mer information

ISBN 951-8915-31-8
ISSN 0073-2559