Terrängnamn i Svenskfinland

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

30,25 €

Översikt


Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Terrängnamn i Svenskfinland
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 615
Helsingfors 1998, 263 s.

Detaljer

Boken ger en lättfattlig översikt av namngrupper och ett rikt urval av enskilda namn. Ett stort antal bilder och kartutdrag belyser namn och namngivningsgrunder. I boken ingår också ett namn- och namnledsregister. Boken utgör en viktig komplettering till de utgåvor av ortnamnsmaterial som har publicerats i andra nordiska länder.

Mer information

ISBN 951-583-045-1
ISSN 0039-6843