Teatteriarkkitehtuurin merkitysarvot

Teatteriarkkitehtuurin merkitysarvot

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

Only 1 left

5,00 €

Översikt


Koho, Timo
Teatteriarkkitehtuurin merkitysarvot. Teatterirakentamisen suhde yhteiskunnan arvomaailmaan kaupungistuvassa Suomessa
Suomen Muinaismuistoyhdistys
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 97
Vammala 1991, 147 s.

Detaljer

Kunnalliset laitosteatterit ovat keskeinen osa suomalaista monumentaalista kaupunkimiljöötä ja teatterirakennukset sopivatkin hyvin esimerkkitapauksiksi analysoitaessa arkkitehtuurin merkitysarvoja. Kohon taidehistorian väitöskirja tarkastelee teatterirakentamista 1950-luvulta 1980-luvulle. Tutkimus paneutuu mm. siihen, mitkä olivat yhteiskunnan ja arkkitehtien päämäärät suunnittelussa ja mitkä arvot ovat määränneet viime vuosikymmeninä valmistuneiden teatteritalojen identiteetin. Tutkimus on rakenteeltaan kaksijakoinen: Teatteriarkkitehtuurin merkitysarvoja käsitellään teoreettisessa päätekstissä. Sitä täydentää itsenäinen liiteosa, jossa esitellään suomalaisten arkkitehtien teoreettisia näkemyksiä teatterisuunnittelusta sekä heidän suunnittelemiaan teattereita. Esillä ovat mm. Alvar Aalto, Marjatta ja Martti Jaatinen, Toivo Korhonen, Kaija ja Heikki Sirén.

Mer information

ISBN 951-9057-01-3
ISSN 0355-1822