Taistelevat lukumallit

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

Only 1 left

10,00 €

Översikt


Tiirakari, Leeni
Taistelevat lukumallit. Minna Canthin teosten vastaanotto
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 658
Helsinki 1997, 428 s.

Detaljer

Leeni Tiirakari on väitöskirjassaan tarkastellut Minna Canthin teosten aikalaisiltaan saamaa vastaanottoa. Minna Canth oli 1800-luvun lopulla suomalaisen kaunokirjallisuuden keskeisimpiä hahmoja. Hän tarttui arkailematta päivänpolttaviin kysymyksiin, ja hänen teoksensa nostattivat kiivasta kirjallista keskustelua. Kiistaa käytiin paitsi eettisistä arvoista myös kirjallisuuden keinoista ja tavoitteista sekä kirjailijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Canthin teosten vastaanottotavat syntyivät toisaalta reaktioista teosten tematiikkaan, toisaalta niistä odotuksista, joita lukijoilla oli kirjallisuutta kohtaan. Kilpailevien ja taistelevien vastaanottotapojen kaleidoskooppi muuttaa kirjallisuushistorioiden antamaa kuvaa realismin kaudesta. Realismi ei selvärajaisesti seurannut kansallisromantiikkaa eikä symbolismi realismia, vaan vastaanottotapojen valossa kyseiset periodit elivät päällekkäin ja limittäin taistellen samalla kiivaasti hegemoniasta ja oikeudesta olla oikeassa.

Mer information

ISBN 951-717-957-X
ISSN 0355-1768