Suulla ja kielellä

Suulla ja kielellä

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

24,00 €

Översikt


Suulla ja kielellä. Tulkintoja ruuasta. Toim. Maarit Knuuttila, Jyrki Pöysä & Tuija Saarinen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tietolipas 202
Saarijärvi 2004, 278 s.

Detaljer

Suulla ja kielellä tarkastelee ruuan merkitystä arjessa. Ruokakulttuuria lähestytään eri tieteenalojen näkökulmasta. Suomalaisuuteen liitettävät ruokasymbolit, ruumiin ja ruuan suhde sekä etnisyyden rakentuminen ruuan ympärille nousevat artikkeleissa esiin. Ruoka, syöminen ja ruokailu liittävät tavallisenkin ruokailijan erilaisiin ruuasta käytäviin keskusteluihin ja pohdintoihin. Ruokakulttuuriin liittyy kollektiivisia tapoja ja traditiota, se viestii etnisiin ryhmiin kuulumisesta, sekä liittää yksilön oman suvun ja yhteisön menneisyyteen.

Mer information

ISBN 951-746-566-1
ISSN 0562-6129