Suomen tieteelliset voittomaat

Suomen tieteelliset voittomaat

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

10,00 €

Översikt


Salminen, Timo
Suomen tieteelliset voittomaat. Venäjä ja Siperia suomalaisessa arkeologiassa 1870–1935
Suomen Muinaismuistoyhdistys
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 110
Vammala 2003, 278 s.

Detaljer

Teoksen päätarkastelukohteena on muinaistieteen sisäisten ja ulkoisten vaikuttimien suhde Venäjän-arkeologiassa 1870-luvulta 1930-luvulle. Suomalaisen Venäjän- ja Siperian-arkeologian esivaiheenomaisella ensimmäisellä kaudella (1840–1879) tutkimuksia tehtiin venäläisten laitosten aloitteesta. J. R. Aspelinin tutkimuksista alkoi suomalaisten omaehtoisen toiminnan ja kansallisen ykseyden aika (1870–1890). Tavoitteeksi tuli lunastaa suomalaisille paikka sivistyskansojen joukossa. Jakautumisen aikana (1890–1908) joutuivat vastakkain kansallis-arkeologinen ja kansainvälis-kielitieteellinen (turkologinen) suuntaus. Neljännen vaiheen (1908–1935) aikana kysymyksenasettelun pohjaksi muotoutui uusi käsite Venäjän pronssikaudesta.

Mer information

ISBN 951-9057-49-8
ISSN 0355-1822