Suomen keskiajan kivikirkot

Suomen keskiajan kivikirkot

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

25,00 €

Översikt


Hiekkanen, Markus
Suomen keskiajan kivikirkot
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kirjokansi 87
Tallinna 2014, 3. uud. p., 654 s.

Detaljer

Teoksessa esitetään uusimmat tiedot ja tulkinnat kaikista Suomen kivikirkoista, jotka rakennettiin tai joiden rakentaminen alkoi keskiajalla. Kirjassa käsitellään maakunnittain jokainen kirkko omana kokonaisuutenaan. Aluksi selvitellään kristinuskon tuloa paikkakunnalle ja seurakunnan perustamista sekä puukirkkojen aikakautta ennen kivikirkkojen rakentamista. Kivikirkon keskiaikaiset piirteet kuvataan sekä ulkoa että sisältä. Havainnollisten pohjakaavojen avulla lukija hahmottaa helposti sen, mitä vanhoja osia kirkosta on hävinnyt ja mitä niihin on lisätty uudella ajalla. Keskiaikainen sisustus ja koristelu ovat olennainen osa kirjan sisältöä. Kirkko kirkolta tarkastellaan niiden nykyajan näkökulmasta omaperäinen ja vaikuttava keskiaikainen sisustus kalkkimaalauksineen, kuoriaitoineen, alttarikaappeineen, pyhine esineineen, teksteineen ja kirjoineen.

Mer information

ISBN 978-952-222-600-6
ISSN 2323-7392