Stafva eller stava?

Stafva eller stava?

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

24,00 €

Översikt


Mustelin, Olof
Stafva eller stava? Svenska rättstavningssträvanden i Finland i slutet av 1800-talet.
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 664
Ekenäs 2004, 151 s.

Detaljer

I denna postumt utgivna bok beskriver Olof Mustelin rättstavningsdebatten mot bakgrunden av en brytningstid i Finlands historia. I centrum står Axel Olof Freudenthals lärobok iSvensk rättskrifningslära/i och Svenska rättstavningssällskapets Helsingforskrets, som bland sina medlemmar räknade unga pedagoger som inte drog sig för att höja rösten och inlåta sig i polemik för en sak som de trodde på. Intresset för svenska språket förenade de med ett socialt och pedagogiskt intresse, som kom till uttryck inom de nygrundade, modernt inriktade privatskolorna i landet.

Mer information

ISBN 951-583-105-9
ISSN 0039-6842