Sphinx 2002-2003

Sphinx 2002-2003

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

18,00 €

Översikt


Sphinx 2002-2003. Årsbok = Vuosikirja = Yearbook 2002–2003. Redaktör – Toimittaja – Editor Peter Holmberg
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Helsingfors 2003, 210 s.

Detaljer

Sis. seuraavat esitelmät: iCarl-Adam Hæggström/i, Löväng och skottskog, exempel på hållbart utnyttjande av naturen; iJohan Willner/i, Offentligt ägande och privatisering ur företags- och samhällsekonomisk synvinkel; iPaul Hoyer/i, Leptoner och hadroner. Teori och praktik inom partikelfysiken; iUlla Connor/i, Directions and challenges for contrastive rhetoric in the 21st century; iMikko Hupa/i, Från flogiston till lustgas – förbränningskemisk forskning i Åbo; iChrister Holmberg/i, Våra njurar – ett livsviktigt filter; iAnna-Maria Åström/i, Historia och minnen – problem för den etnologiska forskningen; iJan Hjärpe/i, Irakkriget sett ur en islamologs perspektiv; iTore Modeen/i, Human rights from an international and Finnish point of view. Vuosikirja sisältää myös Tiedeseuran jäsenten elämäkertoja ja katsauksen seuran toimintaan.

Mer information

ISBN Nej
ISSN 0783-5892