Songs of Ossian

Songs of Ossian

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

2,00 €

Översikt


Songs of Ossian. Festschrift in Honour of Professor Bo Ossian Lindberg. Eds. Åsa Ringbom Renja Suominen-Kokkonen
Society for Art History in Finland
Taidehistoriallisia tutkimuksia 27
Vaasa 2003, 183 s.

Detaljer

Articles: iDavid Bindman/i, Blake and Ossian; iAnnika Waenerberg/i, Ossian and Theory. An Homage to Simple Means of Creativity and Tuition; iJan von Bonsdorff/i, Några reflektioner kring Bo Ossian Lindbergs begreppspar utehåll och innehåll; iÅsa Ringbom/i, Dolphins and mortar dating - Santa Constanza reconsidered; iSøren Kaspersen/i, De gyldne altre: struktur og materialitet; iLars Berggren/i, De gotländska dopfuntarna i den medeltida östersjöhandeln: lyxartiklar eller barlast? iUlla Haastrup/i, Bemalet romansk stenskulptur i Danmark og Norden; iKnut Drake/i, Åbo domkyrkas äldre byggnadshistoria; iLena Liepe/i, Barbaraskåpet från Kaland: en exeges i senmedeltida kroppskategorier; iRenja Suominen-Kokkonen/i, From Alberti to Aalto - the trinity of domicile, family and architecture: iEeva Maija Viljo/i, The bronze emperor and Lux, making a monument to Alexander II; iAnders Piltz/i, Textförfalskningar; iSten Åke Nilsson/i, Carl August Ehrensvärd, architect and critic of architecture; iRiitta Nikula/i, Architectural caricatures - some observations; iReijo Sarmaja/i, Bibliography of Bo Ossian Lindberg.

Mer information

ISBN 951-97900-9-8
ISSN 0355-1938