Skrifter. Band 7

Skrifter. Band 7

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

44,00 €

Översikt


Wallin, Georg August
Skrifter. Band 7. Professorsåren i Helsingfors 1850-1852. Utgiv. av Kaj Öhrnberg, Patricia Berg & Kira Pihlflyckt
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 730:7
Helsingfors 2016, 462 ss.

Detaljer

I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form med kommentarer och fördjupande artiklar. Den sjunde och sista delen innehåller material från Wallins sista år i Helsingfors. Efter hemkomsten från den sju år långa forskningsresan till Mellanöstern utnämndes Wallin till professor i orientalisk litteratur i januari 1851. Tiden fram till sin död i oktober 1852 tillbringade Wallin med att undervisa vid universitetet och planera en ny forskningsresa till Arabiska halvön. Bandet inkluderar bland annat Wallins brev, avhandlingen som han skrev för att meritera sig för professorstjänsten och en skildring av hans första resa till Arabiska halvön 1845. Reseskildringen var avsedd för en bred publik, och Wallin skrev den i Helsingfors efter hemkomsten från Mellanöstern.

Mer information

ISBN 978-951-583-358-7
ISSN 0039-6842