Skrifter. Band 3

Skrifter. Band 3

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

44,00 €

Översikt


Wallin, Georg August
Skrifter. Band 3. Kairo och resan till Övre Egypten 1844–1845. Utgivna av Kaj Öhrnberg & Patricia Berg under medverkan av Kira Pihlflyckt
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 730:3
Helsingfors 2012, 482 s.

Detaljer

Georg August Wallins Skrifter. Band 3 innehåller Wallins brev och dagböcker från hans andra år i Egypten. Materialet i del 3 börjar när Wallin redan i över ett halvt års tid hade bott i Kairo. Under ett par månader vid årsskiftet 1844‒1845 företog Wallin en resa längs Nilen till Övre Egypten i sällskap med konstnären Hubert Sattler, läkaren Christian Schledehaus och sin lärare i arabiska, egyptiern Alī Nidā al-Barrānī. Efter återkomsten till Kairo i januari ägnade Wallin två månader åt att förbereda sin första resa till Arabiska halvön, en resa som han inledde den 11 april 1845. Bandet innehåller Wallins brev och dagboksanteckningar från september 1844 till april 1845.

Mer information

ISBN 978-951-583-249-8
ISSN 0039-6842