Sekä että

Sekä että

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

27,00 €

Översikt


Rahtu, Toini
Sekä että. Ironia koherenssina ja inkoherenssina
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1096
Vantaa 2006, 240 s.

Detaljer

Kirjassa huomio kohdistuu siihen, mitä kuulija tai lukija kokee ironiseksi viestiksi. Koherenssi ja inkoherenssi osoittautuvat keskeisiksi ironista tulkintaa selittäviksi käsitteiksi. Kun kuulija tai tekstin lukija kokee jonkin ilmauksen, lausuman tai laajemman jakson oudoksi suhteessa sen kontekstiin, syntyy elämys inkoherenssista, epäyhtenäisyydestä. Kun toisaalta viestin vastaanottaja uskoo puhujan tai kirjoittajan aitoon ilmaisulliseen tarkoitusperään, hän yrittää tulkita myös inkoherentin viestin mielekkääksi. Opittu kielen järjestelmä tarjoaakin epäsuoran tulkintavaihtoehdon: sanoman voi arvata inkoherentin mutta oikeat vihjeet tarjoavan pinnan alta. Kun kuulija tai lukija näin päättelee ironisen sanoman ja löytää ironian komponentit tulkinta palauttaa viestin koherenssin ja mielekkyyden.

Mer information

ISBN 951-746-852-0
ISSN 0355-1768