Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik

Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

34,00 €

Översikt


Möller-Sibelius, Anna
Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 791
Borgå 2015, 352 s.

Detaljer

Bertel Gripenberg (1878‒1947) räknades under sin livstid till de främsta i finlandssvensk lyrik och nominerades 1931 till Nobelpriset. Efter andra världskriget har hans författarskap omvärderats både av politiska och estetiska skäl. I denna bok diskuterar Anna Möller-Sibelius degraderingen från hyllad och formsäker poet till ideologiskt tvivelaktig versmakare, men framför allt belyses Gripenbergs lyriska produktion under fyrtio år i sitt samspel med en turbulent samtid. Här behandlas den dekadenta lyriken och naturpoesin i början av seklet, krigslyriken från 1918 och framåt, Gripenbergs förhållande till modernismen på 1920-talet och hans sena dödsdikter. Utifrån tre nyckelbegrepp ‒ roll, retorik och modernitet ‒ undersöks Gripenbergs växlande diktarroller, hans kommunikation med läsaren och hans förhållande till moderniteten som en både dynamisk och motsägelsefull undertext i författarskapet.

Mer information

ISBN 978-951-583-283-2
ISSN 0039-6842