Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin

Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

30,00 €

Översikt


Mäki, Maija
Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin. Matkailun tulevaisuuksia ja toimijoita arkeologisilla maastokohteilla
Suomen Muinaismuistoyhdistys
Kansatieteellinen Arkisto 61
Vantaa 2020, 336 s.

Detaljer

Havaitsemme maastossa painanteita tai kiviröykkiöitä, erotamme kalliosta punertavia maalauksia ja lähipellolta saatamme löytää maanmuokkauksen kautta esille nousseen esineen kappaleen. Menneisyyden ihmisen jäljet ovat läsnä nykymaisemassa, mutta niiden ymmärtäminen vaatii arkeologista osaamista. Matkailijaa arkeologiset jäänteet kiehtovat: ne herättelevät uteliaisuuttamme ja haastavat kuvittelemaan mennyttä.

Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin -tutkimuksessa selvitetään, miten arkeologista kulttuuriperintöä on tuotteistettu 2OOO-luvun Suomessa. Entä millaista matkailu voisi olla arkeologisilla maastokohteilla tulevaisuudessa? Esille nousee niin matkailun mahdollisuuksia kuin uhkiakin, kun ääneen pääsevät arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun, hoidon ja tuotteistamisen ammattilaiset. Laajan haastattelu – ja kyselyaineiston kautta muodostuu kuva monipuolisesta ja haastavasta työkentästä, jolle matkailutoiminta antaa uusia merkityksiä.

Tulevaisuus muodostuu teoista. Työ arkeologisen kulttuuriperinnön parissa luo edellytyksiä arkeologisten maastokohteiden säilymiselle, tutkimiselle ja matkailulliselle hyödyntämiselle. Tutkimuksessa esitetyt matkailun tulevaisuuskuvat ja tulevaisuusajattelijahahmot houkuttelevat lukijaa pohtimaan tulevaisuuden muodostumiseen vaikuttavia asioita ja omaa roolia tulevaisuudentekijänä

Mer information

ISBN 978-952-6655-20-8
ISSN 0355-1830