Nordiska historikermötet - Helsingfors 1967, II

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

5,00 €

Översikt


Nordiska historikermötet - Helsingfors 1967, II. Plenardebatter; Sektionsmöten
Suomen historiallinen seura
Historiallinen Arkisto 63
1968, 295 s.

Detaljer

Anne Riising, Danmarks middelarlderlige praedikener som kilder til samfundshistorien; Herman Schück, Drottning Margareta och Norges och Sveriges statsakter; Halvard Björkvik, Bona regalia, patrimonium og kongeleg donasjonspolitikk i mellomalderen; Troels Dahlerup, Lavadelens krise i dansk senmiddelalder; Bernt Schiller, Förspelet till storstrejken i Sverige 1909; Seikko Eskola, Finlandsfrågan i svensk press före kriget 1918; Ilkka Hakalehto, De finska kommunisternas planer på en skandinavisk sovjetrepublik; H. Peter Krosby, Tysklands finlandspolitikk under vinterkrigen; Stein Tveite, Den norske tekstilmarknaden på 1700-talet; Francis Sejersted, Momenter til norsk trelasthistorie på 1840- og 1850-talet; Sven-Erik Åström, Nordeuropeisk trävaruexport till Storbritannien 1760 - 1810; G. H. von Wright, Om förklaringar i historievetenskapen; Svend Ellehöj, Forfatningsspörgsmålet i Danmark fra oktober 1660 til januar 1661; Gustaf Jonasson, Karl XII, August II och Michael Radziejowski. Den polska fredsfrågan 1702 - 1703; Olof af Hällström, Sveaborg förr och nu; Göran Rystad, Amerika mot Spanien 1898 - korståg eller erövringskrig? Ottar Dahl, Den svenske "broderhånd" og de norske partier. Regjeringskrisen våren 1893; Lorenz Rerup, Systemskiftet i Danmark i 1901; Magnus Mörner, Det jämförande studiet av negerslaveriet i Angloamerika och i Latinamerika i aktuell forskningsdebatt; Åke Holmberg, Metodproblem i afrikansk historia; Aksel E. Christensen, De nordiske kongeskifter 1319.

Mer information

ISBN Nej
ISSN Nej