Nordenskiöld-samfundets tidskrift 74

Nordenskiöld-samfundets tidskrift 74

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

20,00 €

Översikt


Nordenskiöld-samfundets tidskrift 74. Red. Thomas Westerbom
Nordenskiöld-samfundet i Finland
Helsingfors 2018, 100 s.

Detaljer

Nordenskiöld-samfundets tidskrift 74 innehåller bland annat artiklar: Martti Blåfield, Adolf Nordenskiölds brev till J.J. Chydenius – Om Karl Chydenius öde och annat av intresse; Carl-Adam Hæggström, En tur till floden Pruts källflöden; Peter Holmberg & Johan Stén, Johan Justander – Flitig fast akademiskt förbigången geodet; Jennica Thylin-Klaus, Den finländska svenskan under tidigmodern tid; Carl-Adam Hæggström och Eeva Hæggström, Tillägg till artikeln: Hæggström, C.-A. & Hæggström, E. 2015: En äppelträdgård från 1700-talet på Åland.

Mer information

ISBN Nej
ISSN 0356-0910