Naturens Bok och Boken om Vårt Land

Naturens Bok och Boken om Vårt Land

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

34,00 €

Översikt


Topelius, Zacharias
Naturens Bok och Boken om Vårt Land. Utgivare Magnus Nylund under medverkan av Håkan Andersson, Pia Forssell och Henrik Knif
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 816
Borgå 2017, 669 s.

Detaljer

Läseböckerna Naturens Bok (1856) och Boken om Vårt Land (1875) lästes av Finlands skolbarn, både svensk- och finskspråkiga, från 1850-talet till 1950-talet. De hade stor betydelse för uppfattningen om Finlands historia och medverkade till att forma en nationell identitet och självkänsla. Topelius pedagogiska plan och unika författarröst bidrog till den långa användningen i skolorna.

I Naturens Bok, som lästes efter abc-boken, presenterar Topelius naturens mångfald för de unga läsarna. I Boken om Vårt Land tar han upp Finlands geografi, folket, den finska folkdiktningen och Finlands historia i korta kapitel för tio- till tolvåringar. Gud och fosterlandet är den värdegrund Topelius och folkskolan byggde på. Hans syn på medborgarnas rättigheter och skyldigheter är tidlös, och boken fick stor betydelse för den nationella självförståelsen. Utgivare är Magnus Nylund, under medverkan av Håkan Andersson, Pia Forssell och Henrik Knif.

Mer information

ISBN 978-951-583-414-0
ISSN 0039-6842