Namn i en föränderlig värld

Namn i en föränderlig värld

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

32,00 €

Översikt


Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus 13–17 juni 1998. Red. Gunilla Harling-Kranck
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 631. Studier i nordisk filologi 78
Ekenäs 2001, 358 pp.

Detaljer

Vad slags namn ger man barn i Kina, i Namibia eller på Färöarna och Island? Vilka namngivningsmönster råder i samiska språkområden eller i danska adelsfamiljer? Hur ser personnamnen ut i det finska teckenspråket? Vad gör en ortnamnsbyråkrat i Sverige eller en ortnamnskonsulent i Norge? Hur kan man med hjälp av lagstiftning reglera namngivning av orter i Finland? Hur har namngivningen av vägarna i några västnyländska kommuner gått till? Vad kan namn som Getskär och Hästholmen berätta om förhållandena i äldre tiders åländska skärgård?\nDetta är en provkarta på vad nordiska namnforskare lade fram av sina forskningsresultat på den tolfte nordiska namnforskarkongressen i Tavastehus 1998. Temat för kongressen, Namn i en föränderlig värld, är också namnet på kogressrapporten, som består av ett trettiotal artiklar av nordiska namnforskare. \n

Mer information

ISBN 951-583-065-6
ISSN 0356-0376 (SNF), 0039-6842 (Skrifter)