Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg

Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

28,00 €

Översikt


Czaika, Otfried
Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg. Utgåva med inledande kommentarer
Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 235
Stockholm 2019, 168 s.

Detaljer

1536 (förmodligen) utkom i Stockholm ett litet häfte med polemiska visor riktade mot den romerska kyrkan. Titeln är Några Wijsor om Antichristum. Idag finns enbart två exemplar bevarade som dock intressant nog representerar två olika upplagor. I båda exemplaren finns dessutom en del handskrivna tillägg, främst psalmtexter, både kända och hittills okända psalmer från 1500-talet. Några Wijsor om Antichristum ger därmed inte bara en inblick i 1500-talets teologiska kontroverser utan ger också en bild av den evangeliska församlingssångens framväxt i Sverige under denna tid. Texten till Några Wijsor om Antichristum samt de handskrivna tilläggen görs här tillgänglig i en kritisk utgåva. En utförlig kommentar belyser verket ur bokhistoriska och teologiska perspektiv och förankrar dem i en bredare historisk kontext.

Boken är utgiven av Skara stifthistoriska sällskap och Finska kyrkohistoriska samfundet.

Mer information

ISBN 978-952-5031-89-8
ISSN 0356-0759