Muuttuva sosiaalioikeus

Muuttuva sosiaalioikeus

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

Only 1 left

55,00 €

Översikt


Muuttuva sosiaalioikeus. Toimituskunta Sakari Hänninen & al.
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja 24
Vantaa 2013, VIII + 397 s.

Detaljer

Artikkelikokoelma lähestyy sosiaalisten oikeuksien toteutumista ihmisoikeuksien, EU-oikeuden, perusoikeuksien ja tavallisena lakina annetun sääntelyn asettamien edellytysten kautta. Kirja jakaantuu kolmeen osaan. Niistä ensimmäinen tarkastelee asiakkaan aseman muutosta 1800-luvun lopun irtolaisuudesta tämän päivän kuluttajaksi erityisenä kysymyksenä maahanmuutto. Toinen osa pohtii yhtäältä lainsäätäjän ja toisaalta muutoksenhakuelinten roolia sosiaalisten oikeuksien takaajina. Kolmas osa käsittelee ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden kautta kansalliselle sääntelylle nousevia haasteita.

Mer information

ISBN 978-951-855-334-5
ISSN 1458-0446