Modersmålsprovet i brännpunkten

Modersmålsprovet i brännpunkten

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

24,00 €

Översikt


Modersmålsprovet i brännpunkten. Studentexamensprovet i modersmålet svenska på 2000-talet. Red. Mona Forsskåhl, Jannika Lassus, Beatrice Silén, Sofia Stolt
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 848
Tallinn 2020, 256 s.

Detaljer

Provet i modersmål och litteratur har en lång tradition i Finland och är fortfarande det enda obligatoriska i studentexamen. Trots det finns det i dag lite samlad kunskap om provet.

I Modersmålsprovet i brännpunkten granskar sju forskare, lärare och språkexperter det svenska modersmålsprovet och de studerandes prestationer ur flera olika synvinklar. De sätter fokus på vilka förutsättningar och förmågor finlandssvenska unga har att skriva utifrån givna anvisningar och material, men också på hur lärarna ser på provet. Dessutom diskuteras vilka färdigheter undervisningen ger och hurdana skrivkompetenser som behövs i arbetslivet. Även elevernas tillgång till likvärdig undervisning i modersmål före gymnasietiden tas upp. Undersökningarna bygger på ett omfattande material bestående av provtexter, intervjuer, enkäter och statistik över provresultat.

I boken medverkar Mona Forsskåhl, Anna Maria Gustafsson, Jan Hellgren, Jannika Lassus, Beatrice Silén, Sofia Stolt och Anders Westerlund.

Mer information

ISBN 978-951-583-512-3
ISSN 0039-6842