Modernia on moneksi

Modernia on moneksi

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

2,00 €

Översikt


Modernia on moneksi. Kuvataiteen, taideteollisuuden ja arkkitehtuurin piirteitä maailmansotien välisen ajan Suomessa = Det moderna är mångahanda. Texter om bildkonst, konstindustri och arkitektur mellan första och andra världskrigen i Finland. Toim. - Red. Tutta Palin
Taidehistorian Seura
Taidehistoriallisia Tutkimuksia 29
Vammala 2004, 139 s.

Detaljer

Sisällys: iEeva Maija Viljo/i, Johdanto: Modernius, modernismi ja naiset; iTutta Palin/i, Neitejä, rouvia ja taiteilijoita. Naiset sotienvälisissä taidediskursseissa; iLeena Svinhufvud/i, Ryijy, berberimatto ja modernismin toinen; iUlla Salmela/i, Ahmed Pasha ja Ihana-Unelma Tontinheimo. Arkkitehtinaiset kaavoitustyössä Viipurin asemakaavakonttorissa 1920- ja 1930-luvulla; iMargareta Willner-Rönnholm/i, Under traditionens täckmantel. Kvinnliga banbrytare i modernismens konstkultur i Åbo; iRenja Suominen-Kokkonen/i, Kohti onnellista yhteiskuntaa – Aino ja Alvar Aalto ja 1920-luvun Turku; iAino Niskanen/i, Valtio arkkitehdin työnantajana ja asiakkaana. Esimerkkinä Väinö Vähäkallio; iMaarit Henttonen/i, Lääketiede ja moderni arkkitehtuuri: Medikalisaation politiikkaa suomalaisissa naistensairaaloissa 1930-luvulla.

Mer information

ISBN 952-5533-01-8
ISSN 0355-1938