Missionärsutbildning i Norden. Sedd i relation till missionssituation och organisationsidentitet

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

5,00 €

Översikt


Franzén, Allan
Missionärsutbildning i Norden. Sedd i relation till missionssituation och organisationsidentitet = Missionary training models in Scandinavia. As related to the missions situation and the organizational identity
Missiologian ja ekumeniikan seura
Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja 49
1986, 428 s.

Mer information

ISBN 951-95207-4-0
ISSN 0355-1636