Minnen från krigstiden

Minnen från krigstiden

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

30,00 €

Översikt


Minnen från krigstiden. Redaktör Ingalill Ihrcke-Åberg
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 672. Meddelanden från Folkkultursarkivet 20
Ekenäs 2005, 232 s.

Detaljer

I 24 självbiografiska skildringar om krigstiden i Finland 1939–44 får vi läsa om hur barnen upplevde kriget, om att vara krigsbarn i Sverige, om arbetsplikt för ungdomar, om brist och ransonering, om sorgen när någon anhörig stupat och om kamratskap och vedermödor vid fronten. Bidragen, som är skrivna nästan 60 år efter kriget, visar hur djupa spår krigstiden satte.

Mer information

ISBN 951-583-115-6
ISSN 0039-6842 (SSLF), ISSN 0355-9963 (MfF)