Mikael Agricola - hans liv och verk

Mikael Agricola - hans liv och verk

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

35,00 €

Översikt


Heininen, Simo
Mikael Agricola - hans liv och verk. Översättare Nike Parland
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 817
Polen 2017, 395 s.

Detaljer

Reformatorn och det finska skriftspråkets fader Mikael Agricola (ca 1507–1557) var elev till Erasmus av Rotterdam och Martin Luther. Han var en lärd humanist i ledningen för Åbo stift under kyrkans brytningsår samt författare till de första bibelöversättningarna och böckerna överlag som gavs ut på finska.

Simo Heininen ger en livfull och sakkunnig presentation av Mickel Olofssons väg från Pernå socken via latinskolan i Viborg och universitetet i Wittenberg till Mikael Agricolas år som rektor och biskop i Åbo samt av hans sista uppdrag – att för Gustav Vasas räkning förhandla om fred med Ivan IV i Moskva. Dessutom ingår en presentation av Agricolas verk: nio böcker på finska, från Abc-boken till Gamla testamentets profeter.

Boken Mikael Agricola - hans liv och verk grundar sig på ny forskning och kompletterar bilden av Agricolas banbrytande insatser för den finska litteraturen och kulturen. Därtill belyser den reformationstidens andliga och idémässiga strömningar och källorna till den finska och svenska kyrkan av i dag. Det handlar om den första heltäckande monografin över Agricolas liv och verk som ges ut på svenska.

Mer information

ISBN 978-951-583-416-4
ISSN 0039-6842