Med rätt att välja

Med rätt att välja

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

Only 1 left

27,00 €

Översikt


Lojander-Visapää, Catharina
Med rätt att välja. Språkval och språkstrategier i språkligt blandade hushåll i Helsingfors
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 630
Ekenäs 2001, 255 s.

Detaljer

I de svenska skolorna i Helsingfors kommer över hälften av eleverna från familjer där den ena föräldern är finskspråkig. Det har lett till debatt om svenskans ställning i skolorna, men hittills har rätt lite uppmärksamhet ägnats till dessa elever och deras språkliga identitet. Denna undersökning belyser problematiken ur deras perspektiv. Familjernas språkstrategier och barnens språkliga identitet behandlas utgående från en enkät till föräldrar som står inför valet av skolspråk och utgående från intervjuer med ungdomar från språkligt blandade hem.

Mer information

ISBN 951-583-064-8
ISSN 0039-6842