Marin kirjakielten termistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla

Marin kirjakielten termistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

40,00 €

Översikt


Arto Moisio, Oleg Sergejev, Nadežda Krasnova ja Jorma Luutonen

Marin kirjakielten termistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla. Elollista luontoa tutkivat tieteet
Suomalais-Ugrilainen Seura
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 276
Tampere 2020, 445 s.

Detaljer

Marilaiset saivat 1920-luvun Neuvostoliitossa mahdollisuuden vapaasti kehittää kirjakieltään. Reilun vuosikymmenen aikana luotiin eri tieteenaloja varten runsaasti termistöä, jota hyödynnettiin marinkielisissä oppikirjoissa. Poliittinen tilanne kuitenkin muuttui 1930-luvun lopussa, ja marin kielen omapohjainen kehittyminen katkesi. Marilaiset termit korvattiin venäjänkielisillä vastineillaan.

Tämä teos on ensimmäinen laaja ja yksityiskohtainen tutkimus marin kielten 1920- ja 1930-luvun sanastonkehittelyn tuloksista. Elollista luontoa tutkivien tieteiden termistöä on kirjassa kuvattu syvällisesti tieteenalojen käsitteistä lähtien. Lisäksi on kartoitettu niitä morfologisia ja semanttisia keinoja, joiden avulla uusia sanoja muodostettiin.

Teos sisältää yleistajuisen johdannon marien ja heidän kirjakieltensä historiaan. Näin kirja soveltuu paitsi kielentutkijoiden myös kaikkien marin kielestä kiinnostuneiden käyttöön.

Mer information

ISBN 978-952-7262-23-8
ISSN 0355-0230