Mångkulturalitet, migration och minoriteter

Mångkulturalitet, migration och minoriteter

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

32,00 €

Översikt


Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel. Red. Mats Wickström & Charlotta Wolff
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 803
Helsingfors 2016, 360 s.

Detaljer

I Mångkulturalitet, migration och minoriteter behandlas olika aspekter av mångkulturalitet i det finländska samhället från tiden för separationen från Sverige och fram till i dag. Bokens elva författare diskuterar minoritetsgrupper och deras ställning samt ämnen som mänskliga rättigheter, emigration och återflyttning eliternas rörlighet och hur man byggde upp den nationella identiteten. Boken visar att Finland också i ett historiskt perspektiv varit mångkulturellt, något som lätt glöms bort eller ignoreras när man i dag diskuterar frågor kring mångkulturalitet.

Mer information

ISBN 978-951-583-342-6
ISSN 0039-6842