Lyssnaren i fokus

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: Slut i lager

30,00 €

Översikt


Green-Vänttinen, Maria
Lyssnaren i fokus. En samtalsanalytisk studie i uppbackningar
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 638. Studier i nordisk filologi 79
Borgå 2001, 352 s.

Detaljer

I denna avhandling lyssnaren ställs i förgrunden. Undersökningen visar att lyssnarens verbala bidrag i själva verket kan påverka både hur talaren utformar sina yttranden och hur samtalet går vidare. Genom olika småord visar lyssnaren t.ex. att hon eller han hör på och att talaren kan fortsätta. Det undersökta materialet består av middagssamtal, mötessamtal och direktsända radiosamtal inspelade i Helsingforsregionen.

Mer information

ISBN 951-583-074-5
ISSN 0356-0376 (SNF), ISSN 0039-6842 (SSLS)