Liikunta & Tiede 2019:2-3

Liikunta & Tiede 2019:2-3

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

8,00 €

Översikt


Liikunta & Tiede 2019:2-3. Päätoim. Sanna Palomäki (vast.) ja Jari Kanerva
Liikuntatieteellinen Seura
Forssa 2019, 108 s.

Detaljer

Mitä tarkoittaa näyttöön perustuva kuntotestaus ja fysiikkavalmennus? Millaista personal training -toiminta Suomessa on? Onko harjoittelun ajankohdalla tai harjoitusjärjestyksellä merkitystä kuntoilijalle? Kesäkuussa 2019 ilmestyneessä Liikunta & Tiede -lehdessä kerrotaan myös matalatehoisen peruskestävyysharjoittelun hyödyistä verrattuna HIIT-treeniin, käsitellään kiusaamista ja epäasiallista käyttäytymistä sekä pohditaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä. Yli satasivuisesta tiedelehdestä löytyy lisäksi neljä vertaisarvioitua tutkimusartikkelia.

Liikunta & Tiede 2-3/2019 sisältää mm. seuraavat tutkimusartikkelit: Arja Sääkslahti, Donna Niemistö, Kaisa Nevalainen, Arto Laukkanen, Elisa Korhonen, Taija Juutinen-Finni, Päiväkotien liikuntaolosuhteiden yhteys lasten motorisiin taitoihin; Pertti Huotari, Matias Aunio, Leevi Paavola, Jouni Kallio, Passiivisesti vietetty ruutuaika ja sen sisällölliset muutokset sekä yhteydet fyysiseen aktiivisuuteen 7. luokalta 9. luokalle; Nelli Lyyra, Mikko Lyyra, Jari Villberg, Pilvikki Heikinaro-Johansson, Vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden ja sukupuolen yhteys liikuntatunnin kuormittavuuteen yläkouluikäisillä; Karoliina Kaasalainen, Juhani Saari, Sport motivation scale -mittarin validiteetti korkeakouluopiskelijoilla ja motivaatioprofiilien erot liikunta-aktiivisuudessa, liikuntapalvelujen koetussa tärkeydessä ja käytössä.

Mer information

ISBN Nej
ISSN 0358-7010