Lämpöoppi

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

29,25 €
ELLER

Översikt


Hemilä, Simo & Utriainen, Juha
Lämpöoppi
Suomen Fyysikkoseura
Suomen fyysikkoseuran julkaisuja 3
Jyväskylä 1989, IX + 189 s.

Mer information

ISBN 951-96117-2-X
ISSN 0785-5893