Kulttuurihistoria

Kulttuurihistoria

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

25,00 €

Översikt


Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen. Toim. Kari Immonen & Maarit Leskelä-Kärki
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tietolipas 175
Hämeenlinna 2001, 516 s.

Detaljer

Kulttuurihistoria on metodologinen artikkelikokoelma, jonka parikymmentä artikkelia avaavat laajan näköalan menneisyyteen ja sen tutkimisen väyliin. Kirja pyrkii etsimään vastauksia kysymyksiin, mitä kulttuurihistoria on, mitkä ovat sen metodologiset lähtökohdat ja mitkä sen työskentelytavat. Artikkelien aiheet liikkuvat muun muassa antiikin kuoleman kulttuurista populaarikulttuurin tutkimukseen, bysanttilaisesta kuvakulttuurista 1900-luvun intellektuellien aatemaailmaan ja aistien ja seksuaalisuuden historiasta internetin avaamiin uusiin tutkimuksellisiin mahdollisuuksiin.

Mer information

ISBN 951-746-291-3
ISSN 0562-6129