Kulttuuri-identiteetin jäljillä

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

7,00 €

Översikt


Kopsa-Schön, Tuula
Kulttuuri-identiteetin jäljillä. Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 641
Tampere 1996, 260 s.

Detaljer

Kulttuuri-identiteetin tutkimus ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan. Tutkimuksen kohteina ovat nykyisin kielelliset ja kulttuuriset vähemmistöt. Valtiorakenteiden muutokset, väestöjen lisääntynyt muuttoliike ja uusien kansakuntien synty ovat johtaneet myös kansallista ja etnistä identiteettiä luovan ja tukevan perinteen pohdintaan. Kopsa-Schön selvittelee Suomen romanien kulttuuri-identiteettiä ja sitä ilmaisevia ja vahvistavia perinteen eri ilmenemismuotoja tarkastelemalla identiteettisymboleja ja -merkkejä sekä perinteitä, jotka luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mahdollistavat erottumisen muista ryhmistä.

Mer information

ISBN 951-717-911-1
ISSN 0355-1768