Kuka pelkää, ketä pelottaa

Kuka pelkää, ketä pelottaa

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

Only 1 left

10,00 €

Översikt


Siiroinen, Mari
Kuka pelkää, ketä pelottaa. Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 844
Helsinki 2001, 217 s.

Detaljer

Teoksessa tarkastellaan nykysuomen tunneverbejä monesta eri näkökulmasta. Teoksen alkupuolella verbien monet ominaisuudet kartoitetaan perinpohjaisesti. Tarkasteltaviin asioihin kuuluu ensinnäkin verbien lauseopillinen käyttäytyminen, siis mm. se, onko tunteen kokija verbinsä subjekti vai objekti. Teoksessa pohdiskellaan myös, mitä erot verbien lauseopillisessa käyttäytymisessä mahdollisesti kertovat eri tunteiden hahmottamisesta. Lisäksi luodaan katsaus verbien muotorakenteeseen, eri merkitysryhmiin sekä keskinäisiin johtosuhteisiin. Teoksen loppupuolella keskitytään muutaman verbin (pelko- ja hämmästysverbien) todellisten käyttötapausten analysointiin.

Mer information

ISBN 951-746-315-4
ISSN 0355-1768