Kivet puhuvat

Kivet puhuvat

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

20,00 €

Översikt


Rauske, Eija
Kivet puhuvat. Arkkitehtuuritoimiston Usko Nyström–Petrelius–Penttilä asuinkerrostalot Helsingissä 1895–1908
Suomen Muinaismuistoyhdistys
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 112
Vammala 2004, 256 s.

Detaljer

Tutkimus kohdistuu arkkitehtuuritoimisto Usko Nyström–Petrelius–Penttilän Helsinkiin suunnittelemiin asuinkerrostaloihin. Talot rakennettiin kuuteen, fyysisesti ja sosiaalisesti toisistaan eroavaan kaupunginosaan. Asuinkerrostaloja tarkastellaan suhteessa tiettyyn historiallis-sosiaaliseen kontekstiin. Keskeisiä näkökulmia on neljä: arkkitehtitoimisto ja ihmissuhteiden verkosto, pääkaupungin rakentaminen, kerrostaloarkkitehtuuri sekä asuminen ja asunnot. Arkkitehtuurin historiaa tarkastellaan rakentamisen historiana, mutta rakennuksia analysoidaan myös esteettis-karakterisoivan tyylihistorian keinoin. Aineistoa tarkastellaan pääasiassa vertailevin ja kvalitatiivisin menetelmin. Pohjakaavan funktioanalyysin lisäksi käytetään mittaavia menetelmiä tutkittaessa asuntojen tilankäytön muutosta.

Mer information

ISBN 951-9057-52-8
ISSN 0355-1822