Kirjoittamalla kerrotut

Kirjoittamalla kerrotut

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

10,00 €

Översikt


Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä. Toim. Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Anna-Maria Åström
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos
Ethnos-toimite 19
Tallinna 2016, 454 s.

Detaljer

Kansatieteelliset aineistot avaavat arjen kokemuksia ihmisten itsensä kertomina. Samalla, kun tietotekniikka ja sosiaalisen median tarjoamat uudet mahdollisuudet ovat muuttaneet kyselytoimintaa, myös muut aineistojen muodostumiseen vaikuttavat tekijät ovat nousseet niitä hyödyntävien tutkijoiden kiinnostuksen kohteiksi. Kirjoittamalla kerrotut -artikkelikokoelmassa tutkijat tarkastelevat aineistojen nykymerkitystä ja avaavat niiden muodostumiseen, analyysiin ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Artikkeleissa pohditaan kyselyin muodostetun tiedon luonnetta ja kyselytoimintaa metodina. Konkreettisten esimerkkien avulla avataan myös kyselyaineistojen tulkinnallisia mahdollisuuksia.

Mer information

ISBN 978-952-68509-1-7
ISSN 0357-511X