Kielletty kupoli, avattu alttari

Kielletty kupoli, avattu alttari

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

35,00 €

Översikt


Kemppi, Hanna
Kielletty kupoli, avattu alttari. Venäläisyyden häivyttäminen Suomen ortodoksisesta kirkkoarkkitehtuurista 1918-1939
Suomen Muinaismuistoyhdistys
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 123
Tampere 2017, 361 s.

Detaljer

Kielletty kupoli, avattu alttari tutkimuksen kohteena on ortodoksisen kirkkoarkkitehtuurin muotokielen muuttuminen ”vieraasta” eli venäläiseksi koetusta suomalaiseksi eli ”kansalliseksi”. Läpileikkaavana teemana on kulttuuriperinnön arvottaminen.
Tutkimus selvittää perusteellisesti Suomen ortodoksisten kirkkojen ja rukoushuoneiden vähän tunnettua sotienvälisen ajan suunnittelua ja rakentamista, ja nostaa esiin arkkitehtonisten piirteiden keskeisyyden poliittisessa diskurssissa. Toimijoina ovat valtion viranomaiset, kirkollinen keskushallinto, papisto ja yksityishenkilöt. Esiin nousee suomalaistamistoimenpiteiden kohteena olleen ortodoksisen kulttuurin moniäänisyys. Mukana on laaja liiteosa sekä sisällissodan vaikeassa murroksessa takavarikoinnin kohteiksi joutuneista pyhäköistä että uusista rakennushankkeista. Tutkimus havainnollistaa, kuinka tärkeä merkitys poisvalituilla ja hävinneellä kulttuuriperinnöllä on kokonaiskuvan ymmärtämisen kannalta.

Mer information

ISBN 978-952-6655-03-1
ISSN 0355-1822