Kielellä on merkitystä

Kielellä on merkitystä

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

21,00 €

Översikt


Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan. Toim. Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1262. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 160
Helsinki 2010, 441 s.

Detaljer

Kirjassa kielipoliittisia kysymyksiä lähestytään useista eri näkökulmista ja erilaisten aineistojen avulla. Tarkastelu ulottuu virallisista dokumenteista, kuten kielipoliittisista toimenpideohjelmista, kielilautakunnan päätöksistä ja lainsäädännöstä, kaunokirjallisuuteen ja ylioppilasaineisiin. Kirjoittajat kysyvät muun muassa, vaatiiko tiede englantia, missä piilee yritysten kielipolitiikka, mihin kielenhuollon normit perustuvat ja mitä normittamisesta seuraa. Perspektiiviä Suomen tilanteeseen antavat katsaukset naapurimaissa harjoitettuun kielipolitiikkaan.

Mer information

ISBN 978-952-222-170-4
ISSN 0355-1768 (SKS toim.), ISSN 0355-5437 (Kotus)