Kastelholm, en nyckel till Sverige

Kastelholm, en nyckel till Sverige

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

10,00 €

Översikt


Törnblom, Lena
Kastelholm, en nyckel till Sverige. Ett slottsläns politiska och militärä betydelse åren 1470–1523
Suomen historiallinen seura
Bibliotheca Historica 11
Saarijärvi 1996, 204 s.

Detaljer

Kastelholms slott på Åland hade stor politisk och militär betydelse under Sture-tiden. Fastän det åländska slottslänet hade ekonomiska problem upprätthölls borgens försvarsförmåga eftersom befolkningstillväxten stagnerade på 1400-talet. Den politiska utvecklingen under senmedeltiden gav så gott som omedelbart utslag i förläningspolitiken. Genom att lägga slottslän under sin fatabur försökte riksföreståndarna att stärka sin maktställning. Också militärt ansåg samtiden att Kastelholm hade en stor betydelse och i ett brev år 1525 kallade biskop Hans Brask slottet för "en nyckel till Sverige".

Mer information

ISBN 951-710-033-7
ISSN 1238-3503