Kansalaiset kysyjinä

Kansalaiset kysyjinä

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

Only 1 left

5,00 €

Översikt


Kajanne, Milla
Kansalaiset kysyjinä. Yleisön kysyminen osana vuorovaikutusta television EU-keskusteluissa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 806
Helsinki 2001, 291 s.

Detaljer

Tämä tutkimus valottaa yleisön kielellistä osallistumista ja tavallisten kansalaisten merkitystä poliittisissa televisiokeskusteluissa. Tutkimuksessa selvitetään ensiksi aineiston, syksyn 1994 EU-aiheisten televisiokeskustelujen yhteiskunnallis-poliittista taustaa ja yleisön osallistumisen historiaa sähköisessä mediassa. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan yleisöjaksoja eli yleisön kysymysten ympärille järjestyviä kansalaisten, toimittajien ja poliitikkojen kohtaamisia. EU-keskusteluja käydään ennen muuta asiantuntijoiden ehdoilla ja heidän kielellään; keskiössä on poliitikkojen tieto ja kokemukset. Toimittajien käyttämät ohjauskeinot ovat tässä hyvin keskeisiä. Kolmanneksi pohditaan, mitä selvitys kertoo mediakulttuurin muodonmuutoksesta ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksista julkisuudessa.

Mer information

ISBN 951-746-246-8
ISSN 0355-1768