J. R. Danielson-Kalmarin juhlakirja

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

Only 1 left

12,00 €

Översikt


J. R. Danielson-Kalmarin juhlakirja
Suomen historiallinen seura
Historiallinen Arkisto 40
1933, 617 s.

Detaljer

Kuusi, Sakari, Hollolan seudun vaiheet Hämeen heimon itsenäisyyden aikana; Törne, P. O. von, Nöteborgsfredens gränsbestämmelser; Vartiainen, A., Piirteitä Kajaanin seutujen asutuksesta ja taloudellisista oloista 16:nnella ja 17:nnella vuosisadalla; Melander, K. R., Vieraasta sotaväestä Ruotsin armeijassa 30-vuotiseen sotaan asti; Korhonen, Arvi, Puolan puolustussota Liivinmaalla vv. 1600–1601;Hartman, K. J,: Karl XII och hans förnämsta tromän; Ruuth, Martti, Piirteitä piispa Lauri Tammelinin akatemisesta urasta; Jaakkola, Jalmari, Eräs hyödyn aikakauden turkulainen edeltäjä; Juvelius, Einar W., Savon linnan antautuminen v. 1742 ja sitä seurannut jälkinäytös; Rosén, R.: Mielialoja Vanhassa Suomessa vuonna 1767; Laitinen, A. A. A., Muutamia nimismies Yrjö Neiglickiä koskevia tietoja; Harmaja, Leo, Suomen ja Tanskan kauppasuhteiden järjestäminen vuoden 1831 kauppasopimuksella; Laine, Eevert, Eräs vaihe Salmin-Suojärven lahjoitusmaiden vapauttamisessa; Suolahti, Gunnar, Yrjö Koskinen Åbo Tidningar-lehdessä 1853–54; Blomstedt, Kaarlo, Ajatustenvaihtoa kansallisista ja tieteellisistä kysymyksistä; Nordenstreng, Sigurd, Arbetsordningen vid 1899 års urtima lantdag; Hackzell, A, Santarmipäällikkö Freibergin esitys Suomen asevelvollisuuden lakkauttamisesta.

Mer information

ISBN Nej
ISSN Nej