Italia la bella

Italia la bella

Bli först med att recensera denna produkt

Tillgänglighet: I lager

48,00 €

Översikt


Italia la bella. Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok 1921–1922. Utgiven och kommenterad av Kim Björklund
Svenska litteratursällskapet i Finland & Finlands arkitekturmuseum
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 659
Helsingfors 2004, 184 s.

Detaljer

Hilding och Eva Ekelunds långa studieresa till Italien – arkitekternas klassiska resemål – avsatte betydande spår i 1920-talsklassicismens arkitektur i Finland. De italienska intrycken levde kvar långt senare under funktionalismens epok som ett särdrag i deras produktion. Sevärdheterna i "Italia la bella" nedtecknades av arkitektparet Ekelund i en diger resedagbok och många skissböcker. Antikens dekorationskonst, ungrenässansen och barocken granskades ivrigt, vid sidan av det vardagliga livet i 1920-talets Italien. Dagboken utges tillsammans med huvuddelen av reseskisserna, arkitekternas egna fotografier och av dem insamlat annat samtida bildmaterial.

Mer information

ISBN 951-583-100-8
ISSN 0039-6842